Joker (2019)

IMDb: 6.7/10
View: 486
Sound:

เรื่องย่อ

ในเมือง Gotham City Arthur Fleck นักแสดงตลกที่มีปัญหาทางจิตใจเริ่มต้นการปฏิวัติทางสังคมและอาชญากรรมเลือด เส้นทางนี้นำเขาแบบตัวต่อตัวด้วยอัตตาที่น่าอับอายของเขา: “The Joker”

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin