A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD (2019)

IMDb: 6.7/10
View: 106
Sound:

เรื่องย่อ

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD (2019)
สร้างจากเรื่องจริงของมิตรภาพในชีวิตจริงระหว่างFred Rogersและ Lloyd Vogel นักข่าว

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin