MADE IN CHINA (2019) ซับไทย

IMDb: 6.5/10
View: 125
Sound:

เรื่องย่อ

MADE IN CHINA (2019) ซับไทย
เรื่องราวของนักธุรกิจ Gujarati ที่ล้มเหลวที่กระโดดเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จักของจีนเพื่อรับแนวคิดธุรกิจครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเขา

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin