R-Point (2004) สมรภูมิผี

IMDb: 6.4/10
View: 261
Sound:

เรื่องย่อ

R-Point (2004) สมรภูมิผี ในช่วงสงครามเวียดนามฐานชาวเกาหลีใต้ได้รับการส่งผ่านวิทยุจากกลุ่มที่หายไปสันนิษฐานว่าตายแล้วและส่งทหารไปช่วยกลุ่มที่สูญหายจากจุด R

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin